Väestönsuojan tarkastus | Osaava väestönsuojan tarkastaja | Kilatia Oy
Siirry sisältöön

Väestönsuojan tarkastus

Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Vaasa, Joensuu - koko Suomi

Mikä on väestönsuojan tehtävä?

Väestönsuoja on tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaalliselta hyökkäykseltä tai muulta ulkoiselta uhalta, kuten radioaktiiviselta säteilyltä. Väestönsuoja on rakennukseen tai sen yhteyteen tehty erillinen tila tai erillinen rakennus. Normaalioloissa väestönsuojat ovat yleensä muussa käytössä esimerkiksi harrastustiloina tai varastoina. Tämä on täysin sallittua toimintaa, kunhan suojan rakenteita ei vahingoiteta, suoja säilyy toimintakuntoisena ja se on otettavissa käyttöön 72 tunnin kuluessa viranomaisten määräyksestä.

Väestönsuoja antaa sulku- tai suodatustilaan asetettuna räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta ja ionisoivalta säteilyltä. Väestönsuojiin suojautuminen ei kuitenkaan monesti vakavassakaan tilanteessa ole ensimmäinen toimenpide, vaan ensisijaisesti väestö pyritään evakuoimaan turvallisemmalle alueelle.

Kenelle väestönsuojat on tarkoitettu?

Yleiset suojat ovat nimensä mukaisesti yleisessä käytössä ja tarkoitettu liikkuvalle väestölle, mutta mahdollisuuksien mukaan myös heille, joilla ei ole suojaavaa paikkaa kotona tai työpaikalla. Yhteiset suojat ovat taloyhtiöiden, yrityksien, virastojen ja laitoksien henkilöille varattuja suojia.

Kuka vastaa väestönsuojista?

Yleisistä väestönsuojista vastaavat viranomaiset. Muista kuin yleisistä väestönsuojista vastaavat rakennuksen omistajat ja haltijat. Pelastuslaissa säädetään tarkemmin väestönsuojia koskevista määräyksistä. Väestönsuoja tulee olla käyttökunnossa 72 tunnin kuluessa viranomaisten antamasta määräyksestä.

Kuinka usein väestönsuoja tulee tarkistaa?

Pelastuslaki (379/2001 12 §) edellyttää, että väestönsuojat ja niiden laitteet on pidettävä käyttökunnossa. Laitteet tulee huoltaa laitevalmistajan huolto-ohjeen mukaisesti. Väestönsuoja on hyvä tarkastaa vuosittain, jotta suoja pysyy pelastuslain edellyttämässä kunnossa.

Vuosittaisten tarkistusten lisäksi väestönsuojalle tulee tehdä tiiveyskoe 10 vuoden välein.

Väestönsuojan kunnossapidosta kannattaa huolehtia säännöllisin väliajoin, koska vaaratilanteessa viranomaisen antama 72 tunnin aikaraja on lyhyt aika tarkistaa, huoltaa ja täydentää väestönsuoja käyttökelpoiseksi. Säännöllisillä tarkistuksilla ja huolloilla myös vältetään suojan ja sen laitteiden laiminlyönnistä seuraavat ylimääräiset korjauskustannukset.

Yksinkertaisin tapa huolehtia väestönsuojan kunnossapidosta on kutsua paikalle osaava väestönsuojan tarkastaja. Kilatia Oy tarjoaa sekä suorittaa väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeet ammattitaidolla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kutsu paikalle osaava väestönsuojan tarkastaja! Toimimme ympäri Suomen!

Kilatia Oy
Tuotekatu 8b, 21200 Raisio
kilatia@kilatia.fi

Soita
030 470 7700

Toimimme valtakunnallisesti!

Vieritä ylös