Alkusammutuskoulutus | Koko maassa | Kilatia Oy
Siirry sisältöön

Toimimme valtakunnallisesti!

Alkusammutuskoulutus

Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Vaasa, Joensuu - koko Suomi

Alkusammutuskoulutus on rakennettu kansallisen alkusammutuskonseptin mukaiseksi. Uusi konsepti pyrkii laajentamaan alkusammutusosaamista yleiseksi kansalaistaidoksi. Osallistuneet saavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämän AS1-kortin (voimassa 5 vuotta). Kurssin kouluttajina toimivat pelastusalalla työskentelevät ammattilaiset.

Alkusammutuskoulutus on henkivakuutus

Alkusammutuskoulutus on hyvä ja edullinen henkivakuutus. Yksikin koulutuskerta mahdollistaa koko henkilöstön paloturvallisuustietouden kasvattamisen ja taitojen kehittämisen. Parhaimpiin tuloksiin päästään jatkuvalla kouluttamisella, mutta ensimmäisestä kerrasta on hyvä aloittaa. Tärkeintä on tietää, mitä tehdä mahdollisessa tulipalotilanteessa ja siihen alkusammutuskoulutus antaa hyvät edellytykset.

Tulipalot ovat yleisempiä, mitä ajatellaan. Ne myös aiheuttavat paljon tuhoa, vahinkoa ja turmia. Pahimmassa tapauksessa tulipalot voivat johtaa ihmisuhreihin. Suuri osa tulipaloista pystyttäisiin kuitenkin estämään tai ainakin niiden aiheuttamia vahinkoja ehkäisemään, mikäli alkusammutustaidot olisivat useamman hallussa. Paloturvallisuutta kuitenkin usein laiminlyödään, jolloin tulipalojen riski kasvaa. Paloturvallisuuden sivuuttaminen ei tuo kustannussäästöjä. Paloturvallisuuden laiminlyönti on vastuutonta. Siinä vaarannetaan oma ja muiden turvallisuus.

Miten luodaan sisäinen turvallisuuskulttuuri?

Tulipalotilanteet eivät ole kaikille arkipäivää, jolloin niiden uhka ei välttämättä tunnu todelliselta. Alkusammutuskoulutuksella luodaan työpaikoille sisäinen turvallisuuskulttuuri. Muistutetaan ja valistetaan, että tulipalo voi sattua koska tahansa ja missä vain. Kukaan ei ole immuuni tulipaloriskeille. Tekemällä työpaikkasi tietoiseksi tulipalon mahdollisuudesta, ehkäiset tulipalotilanteiden riskejä. Valpas ja valveutunut työyhteisö osaa noudattaa ennalta määritettyä protokollaa tulipalotilanteen varalta ja siten joko sammuttaa alkanut tulipalo tai ainakin ehkäistä sen aiheuttamia tuhoja. Alkusammutuksesta ja tulipalotilanteen protokollasta opitte lisää alkusammutuskoulutuksessa. Teorian lisäksi koulutuksessa käydään läpi käytännön harjoittelua.

Käytännön harjoittelu

Pitämällä huolta ajanmukaisesta paloturvallisuusvälineistöstä työpaikalla varmistutaan siitä, että tulipalo on mahdollista sammuttaa mahdollisimman nopeasti. Käsisammutin ja sammutuspeite kuuluvat jokaiselle työpaikalle ja niiden merkitystä ei voi yliarvioida. Käsisammutin on lisäksi pidettävä päivitettynä ja hyvässä kunnossa. Vanhentuneella käsisammuttimella ei paljoa tee.

Oikeanlaisen välineistön lisäksi niitä olisi hyvä osata käyttää. Tulipalotilanteessa adrenaliini ja hermostuneisuus voivat tehdä tilanteen järkevän prosessoinnin vaikeaksi ja saada ihmisen panikoimaan. Silloin sammutusvälineiden käytön opettelu on myöhäistä. Alkusammutuskoulutuksessa opetellaan käyttämään sammutusvälineistöä ja taataan se, että ihminen tietää, mitä tehdä tulipalon sattuessa ilman pelkoa osaamattomuudestaan. Kilatian ammattilaisten ohjaama harjoittelu sammutusvälineiden käytöstä tehdään aina turvallisesti, ulkotiloissa. Me ohjaamme työyhteisön kaikki jäsenet alkusammutustietäjiksi ja -osaajiksi. Harjoittelussa opitaan käyttämään niin käsisammutinta kuin sammutuspeitettä turvallisesti ja varmasti. Tällä harjoittelulla on mahdollista turvata koko työyhteisön paloturvallisuus ja tehdä jokaisesta työyhteisön jäsenestä itsevarmempi ja luottavainen omaan ja yhteiseen turvallisuuteen. Harjoittelu myös vahvistaa yhteishenkeä ja luottamusta toisiin työyhteisön jäseniin.

Kenelle alkusammutuskoulutus sopii?

 • toimistotyöntekijöille
 • kaupan alan työntekijöille
 • hotelli- ja ravintolatyöntekijöille
 • terveydenhuoltotyöntekijöille
 • asunto-osakeyhtiöiden asukkaille
 • vartijoille ja järjestyksenvalvojille
 • harrastusryhmille
 • kouluille ja oppilaitoksille
 • kenelle tahansa

Alkusammutuskoulutuksen toteutus

Enintään 15 henkilön ryhmälle koulutus kestää kaksi tuntia. Järjestelyt sovitaan aina tapauskohtaisesti. Käytännön harjoittelu suoritetaan ulkotiloissa (piha-alueella, parkkipaikalla tms, jossa n. 5 x 10 m avointa tilaa).

Koulutuksen sisältö

Teoriaosuus sisätiloissa (1 h)

 • tulipalon ominaisuudet
 • alkusammutuksen merkitys
 • toiminta tulipalotilanteissa
 • erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä

Harjoittelu ulkotiloissa (1 h)

 • käsisammuttimen käyttö
 • sammutuspeitteen käyttö
 • palavan henkilön sammuttaminen

Koulutuksen hyödyt

Osallistuneet

 • tietävät, kuinka tulipalo kehittyy
 • ymmärtävät turvallisen alkusammutuksen merkityksen
 • osaavat kiinnittää huomiota toimintaympäristönsä paloturvallisuusriskeihin
 • osaavat rajoittaa paloa käyttämällä yleisimpiä alkusammutusvälineitä

 

Työpaikalla / yhteisössä

 • sisäinen turvallisuuskulttuuri ja yhteishenki kehittyvät
 • selvitään tulipalotilanteessa pienemmillä vahingoilla
 • koulutustapahtuma tuo toiminnallisen ja hyödyllisen piristyksen työhön

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tilaa alkusammutuskoulutus alan ammattilaiselta! Toimimme ympäri Suomen!

Kilatia Oy
Tuotekatu 8b, 21200 Raisio
kilatia@kilatia.fi

Soita
044 556 7921

Toimimme valtakunnallisesti!

Vieritä ylös