Alkusammutuskoulutus | Koko maassa | Kilatia Oy
Siirry sisältöön

Toimimme valtakunnallisesti!

Alkusammutuskoulutus

Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Vaasa, Joensuu - koko Suomi

Alkusammutuskoulutus antaa tehokkaat alkusammutustaidot

Alkusammutuskoulutus (AS1) toteutetaan kansallisen alkusammutuskonseptin mukaiseksi. Uusi konsepti pyrkii laajentamaan alkusammutusosaamista yleiseksi kansalaistaidoksi. Osallistuneet saavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämän AS1-kortin (voimassa 5 vuotta). Kurssin kouluttajina toimivat pelastusalalla työskentelevät ammattilaiset.

 

Alkusammutuskoulutuksen toteutus

Enintään 15 henkilön ryhmälle koulutus kestää kaksi tuntia. Järjestelyt sovitaan aina tapauskohtaisesti. Käytännön harjoittelu suoritetaan ulkotiloissa (piha-alueella, parkkipaikalla tms, jossa n. 5 x 10 m avointa tilaa).

Tarvittaessa alkusammutuskoulutus voidaan toteuttaa myös yhdistelmäkoulutuksena siten, että teoriaosuus suoritetaan webinaarina.

 

Alkusammutuskoulutuksen sisältö

Teoriaosuus sisätiloissa (1 h)

 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteissa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä

Käytännön harjoitukset ulkotiloissa (1 h)

 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö
 • Palavan henkilön sammuttaminen

Toimialasta ja asiakkaan toiveista riippuen alkusammutuskoulutuksen yhteydessä on mahdollista toteuttaa myös laajempi paloturvallisuuskoulutus täydentämällä koulutusta esimerkiksi evakuointiharjoituksella tai poistumisharjoituksella.

Alkusammutuskoulutus on kansalaistaito

Alkusammutus tarkoittaa alkavan tulipalon sammuttamista kulloinkin käsillä olevilla välineillä. Alkusammutus on tärkeä osa tulipalon sammutusketjua, koska tehokkaalla alkusammutuksella voidaan vähentää tulipalosta aiheutuneet vahingot tai jopa ehkäistä ne kokonaan. Tulipalon ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevat sen sammuttamisen ja leviämisen ehkäisemisen kannalta.

 

Tekokkaalle alkusammutustaidolle voi olla käyttöä monessa eri tilanteessa; kotona, vapaa-ajan asunnolla, työpaikalla, liikenteessä tai harrastuksien parissa.

Alkusammutuskoulutus on henkivakuutus

Alkusammutuskoulutus on hyvä ja edullinen henkivakuutus. Yksikin koulutuskerta mahdollistaa koko henkilöstön paloturvallisuustietouden kasvattamisen ja taitojen kehittämisen. Parhaimpiin tuloksiin päästään jatkuvalla kouluttamisella, mutta ensimmäisestä kerrasta on hyvä aloittaa. Tärkeintä on tietää, mitä tehdä mahdollisessa tulipalotilanteessa ja siihen alkusammutuskoulutus antaa hyvät edellytykset.

Kenelle alkusammutuskoulutus sopii?

 • toimistotyöntekijöille
 • kaupan alan työntekijöille
 • hotelli- ja ravintolatyöntekijöille
 • terveydenhuoltotyöntekijöille
 • asunto-osakeyhtiöiden asukkaille
 • vartijoille ja järjestyksenvalvojille
 • harrastusryhmille
 • kouluille ja oppilaitoksille
 • kenelle tahansa

Alkusammutuskoulutuksen hyödyt

Osallistuneet

 • Tietävät, kuinka tulipalo kehittyy.
 • Ymmärtävät turvallisen alkusammutuksen merkityksen.
 • Osaavat kiinnittää huomiota toimintaympäristönsä paloturvallisuusriskeihin.
 • Osaavat rajoittaa paloa käyttämällä yleisimpiä alkusammutusvälineitä.

 

Työpaikalla / yhteisössä

 • Sisäinen turvallisuuskulttuuri ja yhteishenki kehittyvät.
 • Selvitään tulipalotilanteessa pienemmillä vahingoilla ja kustannuksilla.
 • Koulutustapahtuma tuo toiminnallisen ja hyödyllisen piristyksen työhön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tilaa alkusammutuskoulutus alan ammattilaiselta! Toimimme ympäri Suomen!

Kilatia Oy
Tuotekatu 8b, 21200 Raisio
kilatia@kilatia.fi

Soita
030 470 7700

Toimimme valtakunnallisesti!

Vieritä ylös