Kilatia PRO | Sähköinen pelastussuunnitelma | Tulevaisuuden turvallisuutta
Siirry sisältöön
kilatia-pro

Pelastussuunnitelma

Turvallisempaa huomista

Tilaa demo-tunnukset:

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
kilatiapro-varjo-final

Kilatia PRO on sähköinen, interaktiivinen pelastussuunnitelma, jonka useat eri käyttäjätasot mahdollistavat ohjelman käytön aina pienistä toimijoista suurimpiin ketjuyrityksiin. Ohjelma on kehitetty yhteistyössä pelastusviranomaisten sekä lukuisten eri toimialojen yritysten kanssa. Turvallisuusalustan kieliversiot - suomi, ruotsi ja englanti - monipuolistavat alustan potentiaalista käyttäjäryhmää.

Lataa Kilatia PRO sovelluskaupastasi (App Store, Google Play Kauppa), ja saat Kilatia PROn mobiiliversion käyttöösi.

Turvallisuussuunnistus

Ohjelmaa täydentää turvallisuussuunnistus, joka on tehokas keino jalkauttaa yrityksen turvallisuusasiat jokaiselle organisaatiossa työskentelevälle. Turvallisuussuunnistus tehdään mobiilisovelluksella, jonka avulla työntekijät kiertävät kiinteistön läpi. Tekoälyllä toteutettu ominaisuus ohjaa jokaiselle työntekijälle kiinteistön turvallisuuteen liittyvät laitteet ja järjestelmät, kuten poistumisreitit ja ensiapu- ja alkusammutusvälineiden sijainnit. Pelastussuunnitelman lukukuittaus on mahdollista vasta sen jälkeen, kun turvallisuussuunnistus on hyväksytysti suoritettu.

Turvallisuusilmoitukset

Interaktiivinen ohjelma antaa käyttäjälle ilmoituksia esim. pelastussuunnitelman päivityksistä, turvallisuusvälineiden vanhentumisesta tai turvallisuushuomioiden lisäämisestä. Kilatia PROn myötä organisaation turvallisuustilanne on aina ajan tasalla.

Turvallisuusvideot

Ohjelmaan on upotettu monipuolisesti opetusvideoita ensiapuun ja paloturvallisuuteen liittyen. Pelastusalan ammattilaisten tekemien videoiden sisällöt ovat helposti ymmärrettäviä ja laadukkaita. Asiakkaan on mahdollista lisätä ohjelmaan myös omia videoitaan esimerkiksi laitteiden käyttöohjeistuksiin liittyen. 

Turvallisuushuomiot

Useasti yrityksissä ja organisaatioissa turvallisuutta vaarantavat tilanteet - poistumisreiteille kertyvä ylimääräinen tavara, vanhentunut ensiapuvälineistö tai rikkinäinen pikapaloposti - jäävät helposti kiireen keskellä korjaamatta. Kilatia PROn helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla jokainen työntekijä voi ottaa havaitsemastaan puutteesta valokuvan ja täydentää sitä tekstityksellä. Turvallisuutta vaarantavasta huomiosta lähtee automaattisesti ilmoitus jokaiselle työntekijälle ja näin jokainen tiedostaa tilanteen ennen sen korjaamista. 

Pelastuslaissa (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011) määritetään muun muassa seuraavat kohteet, joihin on laadittava pelastussuunnitelma:

1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;

2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, vankiloihin ja palvelu- ja tukiasuntoihin;

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten

ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;

10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;

11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;

13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;

15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.

16) turvetuotantoalueille.

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastussuunnitelman päivitys

Lakisääteisesti pelastussuunnitelma tulee päivittää vuosittain tai aina, kun organisaatiossa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kilatia PROssa pelastussuunnitelman päivitys on tehty nopeaksi ja vaivattomaksi. Älykäs ohjelma opastaa käyttäjää kohta kohdalta.

Liitteet ja tulostaminen

Kilatia PRO pelastussuunnitelmaa on mahdollista täydentää rajattomalla määrällä liitteitä.

Voit halutessasi tulostaa Kilatia PRO pelastussuunnitelman vaikka henkilökunnan taukotilaan. Tulostusversiosta on mahdollista saada myös niin sanottu ”kahvipöytäversio”, josta löytyvät tiivistetyssä muodossa kaikkein tärkeimmät keskeisimmät organisaatiota koskevat turvallisuusaiheet.

Kiinnostuitko Kilatia PRO -pelastussuunnitelmasta?

Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä.

Kilatia Oy
Tuotekatu 8b, 21200 Raisio
kilatia@kilatia.fi

Soita
030 470 7700

Toimimme valtakunnallisesti!

Vieritä ylös